Metarserien 2024

Då var första och andra serietävlingen avgjord. På första serietävlingen som hölls på Mellsjön, skogssidan hade Kjell Eklid (ÄHV) högsta vikten med 3.950 gr och Ellen Jonsson (ÄDV) var bästa dam med vikten 3.701 gr.

andra serietävlingen som hölls på Mellsjön, vägsidan var det Bo Näsén (ÄHV) som var suveränt bäst med vikten 7.599 gr och Ellen Jonsson (ÄDV) bästa dam med vikten 1.696 gr.

Metarserien 2024

Nästa serietävlingar är planerade till d 30/6.