Metarserien 2024

Då är tredje och fjärde serietävlingen avgjord. På tredje serietävlingen som hölls på Hovdsjön, vägen hade Lennart Jonsson (ÄHV) högsta vikten med 3.537 gr och Sanna Karlsson (DV) var bästa dam med 2.611 gr.

fjärde serietävlingen som hölls på Hovdsjön, Näset var det Kjell Eklid (ÄHV) som var bäst med 2.643 gr och Sanna Karlsson (DV) bästa dam med vikten 2.068 gr.

Övriga resultat finns under flik resultat, mete.

Det två sista serietävlingarna är planerade till sönd d 14/7.