Resultat från KM Pimpel 2020

KM Pimpel avgjordes i strålande väder på Revsundssjön i Sörviken. Det var 24 st Sundsjöfiskare som tävlade om klubbmästartiteln. Leif Frank och Gunbritt Magnusson försvarade sina titlar och blev åter klubbmästare. På bilden syns Guldmedaljörerna, från vänster Ellen Jonsson (DV), Sassa Ewing Helmersson (D), Ulf Fransson (HV), Arvid Einarsson (Ä jun), Leif Frank (H), Gunbritt Magnusson (ÄDV), Anja Lidvall (Y jun),Lennart Jonsson (ÄHV)