Inställd tävling i Gålö d 25/2

Bo Näsén vår tävlingsledare informerar. Klubbens nästa serietävlingar är planerade till helgen 17-18 februari. Den sista serietävlingen kommer att läggas på söndag d 25 februari. Det betyder att insatstävlingen som var utlyst  i Gålö ställs in, däremot körs Sundsjökulan som planerat.

Inbjudan Sundsjökulan 2018