Ändringar ang tävlingar i Påsk

Tävlingsledare Bosse Näsén informerar att det kommer att bli en del ändringar på sjöar i Påsk. Kvällstävlingen på onsdag kommer att hållas på Björnsjön, Gällö. Kvällstävlingen efter Vikinganappet kommer att  hållas på Binnsjön, Gällö.På påskafton kommer det inte att bli Anvikssjön utan det blir Revsundssjön, norra delen, Gålö mellan kl 9-13.Tävlingen Revsunds loge mellan kl 16-19. Lyssna av tel svararen innan tävlingarna  063758061. Slutligt besked om tävlingarna kommer enl tidigare på sönag kvälld 13/4.