Uppskjutet DM Pimpel Jämtland/Härjedalen

Uppskjutet DM Pimpel Jämtland/ Härjedalen. Tävlingsstyrelsen J/H har beslutat senarelägga DM Pimpel. P.g.a. snö och isförhållanden kan säkerheten inte upprätthållas. DM kommer att fiskas under april månad. Plats och datum meddelas en vecka innan.