Rapport isläge SM Pimpel

Idag,måndag 12 mars är det +5 grader och blåser.Detta har gjort att det är blankis – broddar behövs.

Tävlingsledaren rapporterar att isen nu är betydligt bättre än för några veckor sedan.Isens tjocklek ligger mellan 40-50 cm och snön har sjunkit ihop till ca 1 dm tjock skare.Det är kallt på nätterna mellan 5-10 minusgrader.

Förtydligande om kvittens av påsar och startkort: Sekretariatet finns på Hotell Scandic Syd,Östersund och har öppet fred kväll 16/3 mellan kl 18-21 där resp tävlingsledare kan hämta.

Arbete med avruskning på tävlingsområdet