Pimpelkula torsd 15/2

Sundsjöfiskarna ordnar en pimpelkula torsdag d 15/2 kl 11-14 på Revsundssjön, Gålön. Skyltat från Rissnavägen. Ut- och ingångstid 30 min. Klasser Herr och Dam. Startavgift 50kr i kontanter. Mört och abborre räknas.Sverigelotter i pris.

Info Ulf Fransson 070-3290627

VÄLKOMNA!