Påminnelse om pimpelkulor.

Nästa pimpelkula blir på torsdag d 4/4 kl 11-14 på Ytter Gässlingen, med 30 min ut/ in. Skyltat från Rissnavägen. Herr och damklass. Startavgift 50kr. Sverigelotter i pris. Abborre och mört räknas. Info Ulf Fransson 070-3290627.

Välkomna!