KM i mete 2015

Vid KM i mete på Östra Värsjön d 9/8 blev Jan Svensson klubbmästare. Bästa dam Kerstin Göranssson.

Bäst i övriga klasser: Sven-Erik Ifrén (ÄHV) och Siv Gidhammar (DV).

Resultatet hittar du under flik resultat, mete.